Főoldal » Archív » Saját unokatestvérét zsarolta a dédesi lány

A köze­li roko­ná­nak nyúj­tott szí­ves­sé­gi köl­csön több­szö­rö­sé­nek meg­fi­ze­té­sét pró­bál­ta fenye­ge­té­sek­kel és folya­ma­tos zak­la­tás­sal kikény­sze­rí­te­ni az a 27 éves nő Dédes­ta­polc­sány­ban, aki ellen az Egri Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye