Főoldal » Archív » Se pénz, se fenyegetés nem hatott – a tolmács tette a dolgát, megtagadta a hamis tolmácsolást

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal az elkö­ve­tés ide­jén fia­tal­ko­rú fér­fi­val és 5 tár­sá­val szem­ben, akik egy nyo­mo­zás­ban kiren­delt tol­má­csot pró­bál­tak befolyásolni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-07