Főoldal » Archív » Se pénz, se gázolaj – bíróság elé állítás rablás bűntette miatt

A vád­lott fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy olcsón, legá­lis úton sze­rez 100 liter gáz­ola­jat, azon­ban való­já­ban csak a sér­tett pén­zét akar­ta meg­sze­rez­ni. A vád­lott 2014. janu­ár 26-án Komá­rom­ban lecsal­ta a sér­tet­tet egy tár­sas­ház alag­so­rá­ba, ahol nagy erő­vel fel­lök­te, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal kikap­ta a sér­tett kezé­ből a gáz­olaj­ra szánt 30.000,- forint­ját és azzal elfu­tott. A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állít­ja a vádlottat.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - bíró­ság elé állí­tás rab­lás miatt