Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Segíteni igyekvő rendőrre támadt egy férfi Novajon

Ittas barát­nő­jé­hez hívott segít­sé­get egy férfi, de ami­kor egy pol­gár­őr és a kör­ze­ti meg­bí­zott a laká­suk­ra érke­zett, szi­dal­maz­ni és fenye­get­ni kezd­te őket, majd a rend­őr­re támadt úgy, hogy csak közös erő­vel, az idő­köz­ben kiér­ke­ző men­tő­sök­kel együtt lehe­tett őt meg­fé­kez­ni. A 34 éves nova­ji lakost az Egri Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te kísér­le­té­nek vád­já­val állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - nova­ji falunap