Főoldal » Archív » Sikkasztás miatt emeltek vádat egy volt budapesti ügyvéd ellen

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, vala­mint ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy volt buda­pes­ti ügy­véd­del szem­ben, aki a vád sze­rint 2010-2011. évben ügy­vé­di köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve két kül­föl­di ügy­fe­lé­nek össze­sen csak­nem 41 mil­lió forint kárt oko­zott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye