Főoldal » Archív » Símaszkos falfirkáló

Egy 20 éves férfi 2014. máju­sá­ban az egyik éjsza­ka Lité­ren egy busz­meg­ál­ló falát össze­fir­kál­ta. A férfi símasz­kot és fel­ira­tos kapuc­nis puló­vert viselt, miköz­ben a falra feke­te színű fes­ték­szó­ró­val öt - rész­ben angol nyel­vű, trá­gár sza­va­kat is tar­tal­ma­zó  - graf­fi­tit fes­tett. Az elkö­ve­tő­ről a hely­szí­nen fény­kép­fel­vé­tel készült, így a ruhá­ján lát­ha­tó jel­leg­ze­tes fel­irat alap­ján rövid időn belül beazo­no­sí­tot­ták. A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat ellene.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.09. - Símasz­kos falfirkáló