Főoldal » Archív » Sorozatosan megalázták, végül kirabolták társukat az állami gondozott fiatalkorúak Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rablás
bűn­tet­te miatt emelt vádat négy, az elkö­ve­tés­kor 15-17 év közöt­ti fiatalkorú
fiú­val szem­ben, akik még 2015. októ­be­ré­ben a szin­tén fia­tal­ko­rú intézeti
lakó­tár­suk­tól, vele szem­ben fenye­ge­tést alkal­maz­va elvet­ték az értékeit .

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.02