Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Speciális szatyorral lopták a ruhát

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség - miu­tán a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság a nyo­mo­zást ered­mé­nye­sen befe­jez­te – vádat emelt foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyolc, ruhák lopá­sá­ra spe­ci­a­li­zá­ló­dott vád­lot­tal szemben.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye