Főoldal » Archív » Sportfogadásra költötte az elsikkasztott pénzt egy budapesti pénzszállító – vádemelés

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 49 éves, pénz­szál­lí­tó­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint a mun­ká­ja során rábí­zott pénz­ből mint­egy 61 mil­lió forint­tal nem szá­molt el, helyet­te a pénzt sport­fo­ga­dás­ra költötte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye