Főoldal » Archív » Súlyos fenyegetés egy terhelő vallomás miatt – elfogták az elkövetőt (VIDEÓVAL)

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy buda­pes­ti fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint súlyos, élet elle­ni fenye­ge­tés­sel és bán­tal­ma­zás­sal kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet arra, hogy a ható­ság előtt tett koráb­bi, rá nézve ter­he­lő val­lo­má­sát visszavonja.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye