Főoldal » Archív » Súlyos következményű közlekedési balesetért kell felelnie a sofőrnek és az utasának

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt emelt vádat a 2014 augusz­tu­sá­ban Föl­des kül­te­rü­le­tén tör­tént köz­le­ke­dé­si bal­eset fele­lő­se­i­vel szem­ben.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.29.