Főoldal » Archív » Szakítás, csalódás, zaklatás

Egy sze­rel­mes férfi nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást, ezért folya­ma­to­san zak­lat­ta volt pár­ját. 136-szor hívta tele­fo­non, trá­gá­rul becs­mé­rel­te, majd azzal fenye­get­te, hogy „ki fog­lak nyír­ni”. Elment a nő mun­ka­he­lyé­re, a por­tás­nál üze­ne­tet hagyott, hogy meg­öli őt. Több­ször meg­je­lent a laká­sa előtt, a kapu­te­le­font hossza­san nyom­ta, meg­fe­nye­get­te, és a lép­cső­ház előtt vára­koz­va féle­lem­ben tar­tot­ta a nőt.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye