Főoldal » Archív » Szállásadókat, panziókat, hoteleket károsított meg a csaló

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a 40 éves, Vár­pa­lo­ta kör­nyé­ki tele­pü­lés­ről szár­ma­zó fér­fit, aki 2014 őszén Veszp­rém­ben, majd 2015. évben a Balaton-parton – össze­sen 14 eset­ben – fog­lalt magá­nak szo­bát, a hote­lek­ből, pan­zi­ók­ból, egyéb fize­tő szál­lás­he­lyek­ről azon­ban mind­egyik eset­ben fize­tés nél­kül távozott.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye