Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szálloda üzemeltetői éltek vissza az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaival

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik egy Kft. ügy­ve­ze­tő­i­ként 2011-2012-ben a költ­ség­ve­tés­nek 16 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó vagyo­ni hát­rányt okoz­tak azzal, hogy egy bala­ton­fü­re­di szál­lo­da üze­mel­te­té­se során mun­ka­vál­la­ló­ik­ról ket­tős nyil­ván­tar­tást vezet­tek, rész­ben nem jelen­tet­ték be, rész­ben pedig nem a beje­len­tett mun­ka­bé­rért fog­lal­koz­tat­ták őket.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye