Főoldal » Archív » Szamurájkarddal támadt a rendőrökre egy férfi ismét Érden -fotó a kardról

Egy férfi a saját házá­nak udva­rá­ról kövek­kel és égő ronggyal dobál­ta szom­széd­ja házát Érden 2014. janu­ár 28-án. Ami­kor a rend­őrök a hely­szín­re értek a férfi elő­ször nem akart kijön­ni ház­ból. Később kezé­ben egy „sza­mu­ráj” kar­dot tart­va az
udva­ron álló rend­őrök­re ron­tott, felé­jük szúrt és azt kia­bál­ta, hogy „meg­dög­lö­tök”.
A jár­őrök erre az ajtó­szár­nyat rávág­ták a fér­fi­ra, majd föld­re vit­ték és elő­ál­lí­tot­ták a táma­dót. Az érdi férfi fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye kar­dos táma­dás­ról

Fotó a kardról 1Fotó a kardról 2