Főoldal » Archív » Százmilliós nagyságrendben csalt áfát az ecsédi autókereskedő

Egy év alatt csak­nem száz­mil­lió forint össze­gű áfát tit­kolt el az adó­ha­tó­ság elől egy ecsé­di szék­he­lyű, gép­jár­mű keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zás ügy­ve­ze­tő­je, ami­ért a Heves Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt ellene.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye