Főoldal » Archív » Székkel és egy kukával rongálta meg az elárusító standokat egy nagyáruházban

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 100 óra jóvá­té­te­li mun­kát sza­bott ki egy itta­san garáz­dál­ko­dó 24 éves fia­tal­em­ber­rel szemben

.A Hajdú- Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - stan­do­kat ron­gá­ló fiatalember