Főoldal » Archív » Személyi iratok lopásáért közédekű munka büntetését indítványozták

Vádat emelt V. M. ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség 2014. janu­ár 16-án, mert tavaly Haj­dú­had­há­zon egy kabát­zseb­ből ello­pott egy pénz­tár­cát, amely­ben 20.000 forint és sze­mé­lyi ira­tok vol­tak. Az új Bün­te­tő Tör­vény­könyv bűn­cse­lek­mény­nek minő­sí­ti azt, ha olyan tás­kát, pénz­tár­cát, irat­tár­cát tulaj­do­ní­ta­nak el, amely­ben 50.000,- forin­tot meg nem hala­dó érték mel­lett okira­tok is van­nak. A járá­si ügyész­ség köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta V. M.-mel szemben.

lopá­sért köz­ér­de­kű munka-sajtóközlemény