Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szerelemféltés 5429 telefonhívásra

Egy férfi 2013. októ­be­ré­től több mint három hóna­pon keresz­tül azért, hogy min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be önké­nye­sen beavat­koz­zon, rend­sze­re­sen és tar­tó­san hábor­gat­ta volt élet­tár­sát és annak csa­lád­ját. Tele­fon­ja­i­ról össze­sen 5429 alka­lom­mal kez­de­mé­nye­zett hívást a sér­tett által hasz­nált tele­fon­ra a nő kife­je­zett til­tá­sa ellenére.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye