Főoldal » Archív » Szerelemféltés miatt családi dráma zalában

2013. júni­us 2-án a vád­lott ittas álla­pot­ban érke­zett haza, szi­dal­maz­ta fele­sé­gét, aki ennek elle­né­re segí­tett fér­jé­nek lepi­hen­ni. A sér­tett ezután a gyer­mek­szo­bá­ban taka­rí­tott, ami­kor a vád­lott mögé­je lépett, és egy bajo­net­tel egy moz­du­lat­tal hátba szúr­ta. A Zala Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék előtt.

A Zala megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 02 18 pdf