Főoldal » Archív » Szervezett embercsempészés és közokirat-hamisítás

Egy szö­kés­ben lévő pakisz­tá­ni férfi ellen a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség 5 rend­be­li vagyo­ni haszon­szer­zés végett az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­sá­gon. Egy szerb állam­pol­gárt a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság -az ügy lekü­lö­ní­té­se folytán- már elítélt.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye