Főoldal » Archív » Szilveszteri koccintársa vezetett részegen, 22 perccel éjfél előtt igazoltatták

Szil­vesz­te­ri koc­cin­tás­ra igye­ke­zett lányá­hoz egy 55 éves férfi, akit 22 perc­cel éjfél előtt ittas veze­tés gya­nú­ja miatt iga­zol­tat­tak rend­őrök Kis­kun­ha­la­son. A részeg fér­fi­ről kide­rült, hogy egyéb­ként sosem volt jogo­sít­vá­nya.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-ittas jár­mű­ve­ze­tés­ről