Főoldal » Archív » Szombathelytől Nyíregyházáig loptak

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azok­kal a 38, 36 és 33 éves – egy­más­sal roko­ni kap­cso­lat­ban álló – nők­kel szem­ben, akik a 2013 decem­be­re és a 2014 júni­u­sa közöt­ti idő­szak­ban az ország tele­pü­lé­se­it jár­ták, hogy idős embe­rek­től külön­bö­ző érték­tár­gya­kat, kész­pénzt tulaj­do­nít­sa­nak el.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye