Főoldal » Hírek » Szomszédja halálát okozta – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a múlt nyá­ron halá­lo­san bán­tal­maz­ta ott­ho­ná­ban isme­rő­sét az egyik megye­be­li kistelepülésen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett régi isme­rő­sök vol­tak, egy­más szom­széd­sá­gá­ban lak­tak. A sér­tett gyak­ran átjárt a fér­fi­hoz, aki koráb­ban több­ször lépett fel vele szem­ben agresszí­van. Tavaly júni­us 6. nap­ján, a haj­na­li órák­ban, a sér­tett laká­sán a vád­lott több­ször meg­ütöt­te az ágyá­ban fekvő, és alap­be­teg­sé­gei foly­tán véde­ke­zés­re csak kor­lá­to­zot­tan képes fér­fit, majd őt magá­ra hagy­ta. A férfi az elszen­ve­dett sérü­lé­sek miatt rövid időn belül éle­tét vesztette.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.