Főoldal » Archív » Szórakozóhelyen randalíroztak

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a tata­bá­nyai fér­fi­val és nővel szem­ben, akik bot­rá­nyo­san visel­ked­tek egy tata­bá­nyai szó­ra­ko­zó­he­lyen. A férfi 2013. novem­ber 17-én az éjsza­kai órák­ban itta­san bele­kö­tött a ven­dé­gek­be, vere­ked­ni hívta őket, majd egy fér­fit több­ször ököl­lel arcon ütött. A bán­tal­ma­zott férfi segít­sé­gé­re kelt bará­tot a nő egy szék­kel hátba vágta. A férfi és a nő cse­lek­mé­nye során tönk­re­ment egy szék, több pohár össze­tört, vala­mint a gipsz­kar­ton falon 3 cm átmé­rő­jű lyuk keletkezett.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség Saj­tó­köz­le­mé­nye - garázdaság-04-16