Főoldal » Archív » Szóváltásból életveszélyt okozó testi sértés a fővárosban - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik a vád­irat sze­rint tavaly nyá­ron egy IX. kerü­le­ti ita­lo­zó helyen szó­vál­tás­ba keve­red­tek a sér­tet­tel, majd az egyi­kük olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a fér­fit, hogy az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye