Főoldal » Archív » Szúrással végződött az ebédfőzés

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy 46 éves nővel szem­ben, aki egy nagy­kés­sel meg­szúr­ta élet­tár­sát.

Az ittas asszony és az élet­tár­sa 2016. május 7-én a közös ebéd­fő­zés köz­ben – mivel a férfi azt gon­dol­ta, hogy a nő gom­bá­val meg akar­ja mér­gez­ni - össze­vesz­tek. Az indu­la­tos házi­asszony a vesze­ke­dés hevé­ben egy kony­ha­kés­sel mell­ka­son szúr­ta az élet­tár­sát, majd azon­nal érte­sí­tet­te a men­tő­ket.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.