Főoldal » Archív » Szüret házastársi bántalmazással

A házas­tár­sak 2015. októ­ber 14-én a házuk udva­rán sző­lőt szed­tek, mely­nek során a férj meg­sé­rült, azon­ban fele­sé­ge nem akar­ta ellát­ni a kezén lévő sérü­lé­se­ket, ezért közöt­tük heves szó­vál­tás ala­kult ki. A férj sér­tett­sé­gé­ben egy vödör vizet ráön­tött fele­sé­gé­re, aki ezután a kapu felé sza­ladt, a sér­tett utol­ér­te, s ekkor a fele­ség fel­ka­pott egy desz­ka­da­ra­bot és azt a sér­tett felé dobta, amely elta­lál­ta a férfi arcát, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye