Főoldal » Archív » Talált bankkártyával próbáltak pénzhez jutni

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a közel­múlt­ban emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik még 2014 novem­be­ré­ben egy mis­kol­ci nő elve­szí­tett bank­kár­tyá­ját meg­ta­lál­ták és annak fel­hasz­ná­lá­sá­val akar­tak némi kész­pénz­re szert tenni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04 14