Főoldal » Archív » Táncosnők verekedtek egy budapesti éjszakai klubban - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 24 éves nővel szem­ben, aki a vád sze­rint 2014 novem­be­ré­ben koráb­bi mun­ka­he­lyén, egy buda­pes­ti éjsza­kai klub­ban egy vitát köve­tő­en dula­kod­ni kez­dett egy másik tán­cos­nő­vel, akit ennek során kés­sel több­ször megszúrt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye