Főoldal » Archív » Társasházak pénzét sikkasztotta el a közös képviselő

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 53 éves nővel szem­ben, aki közös kép­vi­se­lő­ként három tár­sas­há­zat is megkárosított.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye