Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Taxival szállította a kábítószert - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt négy viet­ná­mi állam­pol­gár­sá­gú sze­méllyel szem­ben, akik elfo­gá­suk ide­jén – 2013. ápri­li­sá­ban – egy buda­pes­ti VIII. kerü­le­ti rak­tár­he­lyi­ség­ben közel 17 kilo­gramm mari­hu­á­nát tárol­tak tovább­ér­té­ke­sí­tés céljából.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye-Taxival szál­lí­tot­ta a kábítószert