Főoldal » Hírek » Teherautójával az úton keresztbe állva, baltával követelte a tűzifa árát - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi idén nyá­ron egy haj­na­li idő­pont­ban egy Győr­höz köze­li falu­ban  a teher­au­tó­já­val kereszt­be állt az úton a sér­tett nő autó­ja előtt, majd bal­tá­val a kezé­ben a nő autó­já­hoz sétált, ahol fenye­get­ni kezd­te őt.

A 70 éves férfi a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nőtől a koráb­ban neki bér­be­adott ház udva­rá­ról eltü­zelt tűzi­fa ellen­ér­té­két, 100.000 forin­tot követelte.

Mikor a nő közöl­te, hogy rend­őrt fog hívni, a férfi vissza­ült a teher­au­tó­ja veze­tő­fül­ké­jé­be és a jár­mű­ben vára­ko­zott azért, hogy a nő és a vele együtt utazó édes­any­ja ne tud­ja­nak tovább halad­ni. A teher­au­tó­val csak akkor haj­tott arrébb, mikor az úton egy másik autó is érkezett.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben nyolc év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.