Főoldal » Archív » Teherautóval járták az országot, és éjjelente benzint loptak a vádlottak

Két szi­get­szent­mik­ló­si férfi, bő fél év alatt, több mint har­minc mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el ben­zint olyan kisebb töl­tő­ál­lo­má­sok­ról, melyek éjje­len­te zárva tar­tot­tak, majd a lopott üzem­anya­got két tak­so­nyi lakos­nak érté­ke­sí­tet­ték. Az elkö­ve­tők­kel szem­ben a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség emelt most vádat.

 

 

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye