Főoldal » Archív » Telefonban ismerősként, hozzátartozóként bemutatkozva csalták ki a pénzt

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 58 éves győri fér­fi­val szem­ben, aki isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val idős sér­tet­te­ket ejtett téve­dés­be, és tőlük köze­li isme­rős­re, hoz­zá­tar­to­zó­ra hivat­ko­zás­sal csalt ki pénzt.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye