Főoldal » Archív » Telefont ígért, szotyolát küldött nyolcvanezer forintért az internetes csaló

Töb­be­ket is átvert tavaly augusz­tus­ban az a férfi, aki egy inter­ne­tes por­tá­lon kor­sze­rű mobil­te­le­fo­no­kat kínált eladás­ra, de azok helyett csak nap­ra­for­gó magot és más érték­te­len kaca­to­kat kül­dött a vevők­nek. Az Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség most - a ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok alap­ján - üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, és csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.03.