Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Telefont lopott a vonaton - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a fér­fi­val szem­ben, aki mobil­te­le­font lopott a vonaton. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2024. janu­ár 7-én Esz­ter­gom­ban, a vas­út­ál­lo­má­son álló, Budapest-Esztergom között köz­le­ke­dő vona­ton ész­re­vet­te a sér­tett­nek egy asz­ta­lon felej­tett, 140.000 forint érté­kű tele­fon­ját, majd azt magá­hoz véve ellop­ta. A lopás­sal oko­zott kár nem térült meg.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül pénz­bün­te­tést és 140.000 forint össze­gű vagyon­el­kob­zást szab­jon ki.

A vide­ón az lát­ha­tó, hogy a vád­lott a vona­ton ellop­ja az asz­tal­ról a sér­tett mobiltelefonját.