Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Terhelő vallomás miatt bántalmazta társát

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te, zak­la­tás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2014 tava­szán az egyik közös­sé­gi olda­lon fenye­get­te isme­rő­sét, mert úgy vélte, hogy az ter­he­lő val­lo­mást tett rá, illet­ve mások­nak is beszélt az álta­luk elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­ről, majd későb­bi talál­ko­zá­suk­kor a fér­fit, egy a tár­sa­sá­gá­ban lévő másik sze­méllyel együtt bán­tal­maz­ta, fenyegette.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.16.