Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Testvárpár rabolt ki egy hazafelé biciklizó nőt

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a két makói fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik egy hölgy sérel­mé­re követ­tek el rab­lást. A test­vé­rek 2014. már­ci­us 2-án este együtt szó­ra­koz­tak egy makói kocs­má­ban, ahol közö­sen kifi­gyel­ték, hogy egy ott tar­tóz­ko­dó hölgy­nél nagyobb össze­gű kész­pénz van. Elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a nő pén­zét. A kerék­pár­já­val haza­in­du­ló sér­tet­tet bicik­li­re ülve követ­ték, majd ami­kor egy útke­resz­te­ző­dés­ben utol­ér­ték, az egyi­kük a nő vál­lán levő bőr­tás­kát meg­rán­tot­ta, ami miatt a sér­tett a kerék­pár­ral elesett és össze­tör­te magát.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03 06 két makói rabló