Főoldal » Archív » Tizenegy alkalommal csalt ki pénzt egy asszonytól az ifjú csaló

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság­hoz egy 18 éves sza­bad­szál­lá­si férfi ellen, akik 2013 augusz­tu­sa és novem­be­re között egy 58 éves sza­bad­szál­lá­si asszony bizal­má­ba fér­kő­zött, majd külön­bö­ző ürü­gyek­kel 11 alka­lom­mal össze­sen 315 ezer forint kész­pénzt csalt ki tőle.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.26.