Főoldal » Archív » Tizenketten két autóban - előzetesben az embercsempészek

Egy 41 éves bajai és egy 39 éves buda­pes­ti férfi 2014. júli­us 15-én a kora reg­ge­li órák­ban - Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra átjut­va - két autó­val afgán és szír mene­kül­te­ket igye­ke­zett tovább csem­pész­ni. Az egyik férfi sze­mély­au­tó­já­ban négy, míg a mási­ké­ban hat afgán és szír állam­pol­gárt szál­lí­tott, ami­kor az M5-ös autó­pá­lya lajos­mi­zsei sza­ka­szán a jár­őrök tet­ten érték őket. Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt  indult nyo­mo­zás­ban - a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség  indít­vá­nya nyo­mán - a nyo­mo­zá­si bíró  elren­del­te a két férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.18