Főoldal » Archív » Tízmillió forint értékű ékszert raboltak fegyveresek egy zálogházból

Az elkö­ve­tők maszk­ban, kesz­tyű­ben beron­tot­tak egy duna­új­vá­ro­si zálog­ház­ba, az eladó­nak azt kia­bál­ták, hogy „rab­lás, feküdj” . Az egyik vád­lott­nál egy fegy­ver­nek lát­szó tárgy, a másik vád­lott kezé­ben egy fém­nye­lű szög­hú­zó kala­pács volt. Az egyik vád­lott a nála lévő kala­páccsal a kiszol­gá­ló pult ékszer­tá­ro­ló­i­nak üve­gét betör­te, míg a másik vád­lott az eladót fél­re­lök­ve az eladó­tér­be ment és a kezé­ben lévő fegy­ver­nek lát­szó tárggyal a fali ékszer­tá­ro­ló üve­gét betör­te. A pénz­vál­tó­ban tar­tóz­ko­dó üzlet­ve­ze­tő az elvá­lasz­tó üveg­fa­lon keresz­tül látta a rab­lást és azon­nal meg­nyom­ta a pánik gom­bot. A vád­lot­tak az éksze­re­ket a tás­ká­ba pakol­ták és elhaj­tot­tak a hely­szín­ről. Az eset 2013. már­ci­us 25-én tör­tént. Fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Fejér Megyei Főügyész­ség két elkö­ve­tő­vel szemben.

A Fejér Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Duna­új­vá­ro­si Zálog­ház rablás