Főoldal » Archív » Több ezer tonna mérgező bontási hulladék hátrahagyásáért kell felelnie a vádlottnak Hevesben

A ható­sá­gi elő­írá­sok meg­sze­gé­sé­vel bon­tot­ta el Zagy­va­szán­tón egy buda­pes­ti vál­lal­ko­zás az álta­la meg­vá­sá­rolt ipar­te­le­pet, mely­nek követ­kez­té­ben több ezer tonna azbeszt­tel és más mér­ge­ző anya­gok­kal szennye­zett hul­la­dék maradt a hely­szí­nen, ami veszé­lyez­tet­te a kör­nye­ze­tet és a kör­nyé­ken lakók egészségét.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye