Főoldal » Archív » Több kilogramm marihuána szemeteszsákokban Budapesten - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint elfo­gá­su­kat meg­elő­ző­en mari­hu­á­na nagy­ba­ni keres­ke­del­mé­vel fog­lal­koz­tak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye