Főoldal » Archív » Több mint 5000 doboz zárjegy nélküli cigaretta a csomagtartóban

Vádat emelt a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek autó­já­ban a 2014 már­ci­u­sá­ban Haj­dú­ná­ná­son tör­tént iga­zol­ta­tá­sa­kor több ezer doboz, több, mint 4 mil­lió forint érté­kű zár­jegy nél­kü­li dohány­ter­mé­ket talál­tak, amely­nek ere­de­tét iga­zol­ni nem tudta.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye