Főoldal » Archív » Több mint 80 embert csapott be befektetés ígéretével

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a ceg­lé­di nő ellen, aki pénz­ügyi tanács­adó­ként 81 sér­tet­től jól jöve­del­me­ző üzle­ti befek­te­tés és magas kamat ígé­re­té­vel gyak­ran mil­li­ós nagy­ság­ren­dű pénz­össze­ge­ket vett át, ám azok­nak csu­pán töre­dé­két fizet­te vissza.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.04.14.