Főoldal » Archív » Több mint ezer gyanúsítottal szemben fejeződött be a nyelvvizsga-ügy nyomozása Pest megyében

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség 1009 gya­nú­sí­tot­tal szem­ben fejez­te be a nyo­mo­zást abban a vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben, amely­nek tár­gyát nyelv­vizs­ga­bi­zo­nyít­vá­nyok kor­rup­ció útján tör­té­nő meg­szer­zé­se képezte.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -nyelvvizsga