Főoldal » Archív » Több száz kilométert vezetett bódult állapotban

A Tatai Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy szlo­vák férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sát, akit 2013. októ­ber 17-én az M1-es autó­pá­lyán értek tet­ten  a rendőrök.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.13.