Főoldal » Archív » Tolmácsot próbáltak vesztegetni a szegedi embercsempészek érdekében – elfogások: VIDEÓVAL

Szep­tem­ber ele­jén – ahogy az a saj­tó­ban is meg­je­lent – sze­ge­di ember­csem­pé­szek szír mig­rán­so­kat rabol­tak ki Örkény és Pusz­ta­vacs tér­sé­gé­ben. A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon elfog­ta azt a két fér­fit, akik az előb­bi ügy­ben indult nyo­mo­zás­ban egy tol­má­csot pró­bál­tak megvesztegetni.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye

A kap­cso­ló­dó vide­ó­anyag letölt­he­tő innen.