Főoldal » Archív » Tömegverekedés a kutyatelepnél

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és testi sér­tés miatt emelt vádat egy enge­dély nél­kül működ­te­tett kutya­tar­tó telep tulaj­do­no­sa és a tele­pen meg­je­le­nő állat­vé­dők között 2013. júli­us 31-én kitört vere­ke­dés miatt hét sze­méllyel – köz­tük a tulaj­do­nos­sal és hat állat­vé­dő­vel – szemben.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - tömeg­ve­re­ke­dés a kutyatelepen